Làm việc : 08h-17h từ thứ 2 đến thứ 6

650/30/7 Hương Lộ 2, Bình Tân, Tp.HCM.

+84-933-774-112

Triển khai hệ thống bảo hành điện tử như thế nào?

Triển khai nhanh chóng sau khi khảo sát toàn bộ quy trình xử lý từ kho đến khách hàng cuối đưa ra phương án và chức năng toàn bộ quy trình mới theo chuẩn cua hệ thống bảo hành điện tử hiện đại

Đối với nhóm sản phẩm đã có SerialNumber/EMEI hay mã code để phân biệt

Cập nhật toàn bộ danh sách sản phẩm đã có lên hệ thống và cấu hình tin nhắn theo cú pháp có chứa Serial Number/EMEI hay QR code để khách hàng nhắn tin kích hoạt.
Cú pháp SMS thông thường như sau: 
[KeywordSMS]   [Serial Number/EMEI hay QR code]  [Tên khách hàng]   -> gửi 8077
Ví dụ:  KH   3472SH19  Thuan   -> 8077

Nhóm sản phẩm không có mã SerialNumber hay chưa có mã để xác định

Hệ thống bảo hành điện tử sẽ cung cấp chức năng tạo ra danh sách mã Code ngẫu nhiên theo yêu cầu và xuất danh sách bằng excel để in tem nhãn sau đó  dán lên sản phẩm.
Tem nhãn có thể là tem phủ cào hoặc tem thông thường có QR-code.
Tem nhãn thiết kế có chứa thông tin cú pháp SMS và hướng dẫn sử dụng.

Khảo sát sơ bộ

Tiến hành khảo sát sơ bộ toàn hệ thống và lấy ý kiến cũng như các vướng mắc đang gặp phải của từng bộ phận trong công ty
Giải đáp các thắc mắc của công ty
Đưa ra hướng giải quyết cho các yêu cầu của công ty đặt ra
Thống nhất các quy trình cũ và mới

Mô tả chức năng

Đưa ra work-flow của từng bộ phận trong công ty
Mô tả rõ các nghiệp vụ của từng bộ phận chức năng, hoàn thành bộ tài liệu URD.
Đánh giá thời gian thực hiện cũng như các vấn đề phát sinh
Dựa vào bảng mô tả các chức năng đã thống nhất để lên chi phí và thống nhất chi phí thực hiện với công ty

Triển khai demo nội bộ

Tiến hành demo hệ thống để đánh giá các vấn đề sai sót
Công ty sẽ thực hiện việc kiểm ra hoạt động của tất cả các chức năng
Tổng kết các vấn đề phát sinh cần chỉnh sửa để thực hiện chỉnh sửa nhanh chóng

Cập nhật dữ liệu và hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ xử lý dữ liệu cũ hoàn thiện theo chuẩn mới để đưa lên hệ thống
Hỗ trợ xử lý dữ liệu mới
Hướng dẫn sử dụng các tính năng cho từng bộ phận và cung cấp tài liệu nghiên cứu sử dụng hiệu quả


Phát hành hệ thống

Tiến hành cấu hình tên miền cho công ty
Upload toàn bộ dữ liệu lên VPS và public hệ thống

Các chương trình áp dụng cho Dealer

Áp dụng các chính sách ưu đãi để khuyến khích các dealer thực hiện hỗ trợ chương trình bảo hành điện tử cho công ty trong giai đoạn đầu tiên
Truyền thông chi tiết đến từng đại lý các chính sách mới cũng như các ưu đãi của công ty
Phân quyền dealer vào hệ thống để kiểm tra và xem kết quả hoạt động