Làm việc : 08h-17h từ thứ 2 đến thứ 6

650/30/7 Hương Lộ 2, Bình Tân, Tp.HCM.

+84-933-774-112

Metro Cluster – Giải pháp dự phòng dữ liệu với những tính năng ưu việt

Từ trước đến nay các giải pháp sao chép đồng bộ thường phức tạp và cực kỳ tốn kém với các thiết lập kéo dài hàng ngày đến hàng tuần và liên quan đến hàng trăm trang hướng dẫn sử dụng. Phí giấy phép cho các dịch vụ được thêm vào do phải có giấy phép có cả site chính và site dự phòng rất lớn.

Từ trước đến nay các giải pháp sao chép đồng bộ thường phức tạp và cực kỳ tốn kém với các thiết lập kéo dài hàng ngày đến hàng tuần và liên quan đến hàng trăm trang hướng dẫn sử dụng. Phí giấy phép cho các dịch vụ được thêm vào do phải có giấy phép có cả site chính và site dự phòng rất lớn.

Hyperlogy đã nghiên cứu và kết hợp với các giải pháp công nghệ hàng đầu trên thế giới để đưa ra giải pháp Metro Cluster Active/Active trên thiết bị lưu trữ cho việc xây dựng dự phòng cho dữ liệu với những tính năng ưu việt sau:


1. Sử dụng đồng bộ đối xứng trong việc ghi dữ liệu giữa các arrays và dữ liệu được bảo vệ trong NVRAM trên tất cả các arrays trước khi ghi xuống host để đảm bảo an toàn cho dữ liệu;

2. Cung cấp sao chép đồng bộ với RPO (thời điểm dữ liệu có thể khôi phục được sau thảm họa) bằng không và tự động chuyển đổi dự phòng trong suốt với RTO (thời gian cần thiết để khôi phục dịch vụ sau thảm họa) bằng không;

3. Thời gian chễ của ứng dụng được tối ưu hóa với các lần đọc được phân phát cục bộ;

4. Tự động chuyển đổi không bị gián đoạn giữa các mảng và các site(chính và dự phòng) với tính năng đồng bộ và phục hồi tự động;

5. Dữ liệu được đọc ghi trên một phân vùng tại cả hai site cùng lúc. Điều này giúp cho các ứng dụng có thể phục vụ tại site này hoặc site kia mà dữ liệu không bị ảnh hưởng, giảm đáng kể các thiết bị phụ trợ và kịch bản khi chuyển đổi DR khi có lỗi;

6. Đồng bộ dữ liệu giữa hai site thông qua IP kết nối mạng với thời gian trễ thấp hơn 11ms sẽ giúp giảm đáng kể chi phí về thuê đường kết nối giữa hai site do không cần phải có đường riêng cho đồng bộ mà có thể dùng thông qua đường kết nối mạng;

7. Ứng dụng có thể tự chuyển đổi tới một máy chủ khác trong cùng một site hoặc các máy chủ trên các site khác nhau cùng kết nối tới các vùng dữ liệu khác;

8. Đối với các tổ chức có sự phức tạp của ứng dụng như những ứng dụng Oracle đang chạy ở phiên bản thấp nhưng không thể nâng cấp lên được do vướng về mặt chính sách và liên quan đến bên cung cấp giải pháp cũ thì vẫn có thể thực hiện DR mà không cần phải nâng cấp ứng dụng do việc cấp phát đồng thời vùng lưu trữ đọc ghi được tại cả hai site( chính và dự phòng).

9. Việc quản trị vận hành ảo hóa ở trên cả hai site trở nên đơn giản do dữ liệu được nhìn ở cả hai site là như nhau cho nên giảm rất nhiều các kịch bản chuyển đổi khi chuyển site.

Giải pháp dự phòng đã được tính toán đến tất cả các trường hợp bị lỗi khi chạy hệ thống Metro Cluster, dưới đây là bảng thống kê về các kịch bản lỗi và các hành vi sau khi lỗi xảy ra của Metro Cluster: