Làm việc : 08h-17h từ thứ 2 đến thứ 6

650/30/7 Hương Lộ 2, Bình Tân, Tp.HCM.

+84-933-774-112

Tiếp nhận

Front Business Analytic (F-BA) Tiếp nhận yêu cầu phần mềm từ khách hàng

Lên kế hoạch & báo giá

Back Business Analytic (B-BA) Phân tích nghiệp vụ và đưa kế hoạch triển khai + chi phí

Ký kết hợp tác

OpenDev và đối tác ký kết hợp đồng hợp tác với các điều khoản đã thỏa thuận

Bàn giao & nghiệm thu

OpenDev bàn giao hệ thống cho đối tác, hổ trợ triển khai, vận hành + nghiệm thu dự án.